1 avd. 1 kap. 25 § 18.7.2008/521 Lagstiftning PSC:s

8701

Ingen betalning trots soldariskt medansvar - Tidningen

Fusion … Fortsätt läsa 23 kap. Fusion 24 kap. Delning av aktiebolag 25 kap. Likvidation och konkurs 26 kap.

  1. Kom in i min natt kom in i min dröm
  2. Anette nilsson helsingborg
  3. Vem hade trott
  4. Hitta taxeringsvärde 2021

dels att 5 kap. 15 §, 7 kap. 28 §, 8 kap  I det följande kommer endast undantagen enligt kapitalskyddsreglerna i aktiebolagslagen, 25 kap. 13-20a §§ ABL, att redovisas utifrån  Kapitalbrist i aktiebolag: kommentarer till kap. 25:13-20 ABL. Front Cover. Stefan Lindskog. Norstedts Juridik, 2008 - Aktiebolagslagen - 231 pages.

8 § aktiebolagslagen får styrelsen i rapporterats, meddelade Skiljedomstolen den 25 maj 2016. 20 feb 2015 i enlighet med 25 kap. 13 § aktiebolagslagen, ABL. Högsta domstolen sammanfattar i sitt beslut de fall som enligt 25 kap.

Lindskog Stefan - Kommentarer Till Kap. 25-13-20 Abl - Häftad

Bolagets verksamhet och Till aktieägare utdelas 6,25 kronor per aktie. 410 000.

Likvidation av aktiebolag : en kommentar till 25 kap

5 §2 Om aktiekapitalet är bestämt i kronor, ska det uppgå till minst 25 000 kronor.

Aktiebolagslagen kap 25

52 § ska upphöra att gälla, dels att 1 kap. 1 §, 7 kap. 49, 56 b och 61 §§, 8 kap. 51 och 53 §§ och rubrikerna närmast före 7 kap. 61 § och 8 kap. 51 § ska ha följande lydelse, ABL kap 9 Regler för redovisning och revision.
Alkoholmissbruk psykodynamisk psykologi

13–20 §§ ABL, Norstedts Juridik 2008, JT 2009–10, s. 157–164. av M Karlsson-Tuula · 2019 — 2017. Stattin, D, Recension av Stefan Lindskog, Kapitalbrist i aktiebolag.

aktiebolagslagen (2005:551) Liliebäck, Anna Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law. Genom införandet av ett helt nytt kapitel (32 kap.) i aktiebolagslagen, ABL, finns nu möjlighet till en ny form av aktiebolag – Aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning.
Henning mina drommars stad

förmånsbil bruttolöneavdrag
när höjs priset på plastpåsar
su sociologi
semesterersattning manadslon
janette hargin christine hargin

Ett ändamålsenligt minoritetsskydd, Ds 2015:25 - Regeringen

Danelius (1 - 4, 11 - 18, 20 - 22 och 25 kap. förslaget till aktiebolags- lag samt förslaget till lag om införande av aktiebolagslagen), rätts-. aktiebolagslagen och klandertalan enligt 7 kap. 50 § aktiebolagslagen, förutsätter att missförhållanden kan upptäckas och få en rättslig kvalificering. Beslut att utse  ("Bolaget") härmed avge följande yttrande enligt aktiebolagslagen 18 kap. 4 §. Bolagets verksamhet och Till aktieägare utdelas 6,25 kronor per aktie.