Integrerad organisationslära - Smakprov

6163

Bolagsstyrning kap 3 25 Sammanfatta agentteorin Agentteorin

Ekonomistyrningskurser. Med en bra kurs i ekonomistyrning lär du dig mer om sambandet mellan verksamhetsstyrning och ekonomiska resultat. Vill du bli bra på att analysera resultat, tolka nyckeltal, presentera ekonomiska rapporter, budgetuppföljning eller ta fram bra beslutsunderlag ska du gå en ekonomistyrningskurs. Utbildning Ekonomprogrammet – redovisning och ekonomistyrning Kurs 2FE40E – Examensarbete kandidatnivå, 15 högskolepoäng Inledning: Utvecklingen går mot en mer globaliserad ekonomi och behovet av en harmoniserad redovisning har ökat. Sedan 2005 tillämpar samtliga bolag inom EU IFRS vid upprättandet av koncernredovisning. Bakgrund och Problem: Ekonomistyrning används för att kontrollera individer i organisationer och få dem att arbeta mot gemensamma mål. Vi har undersökt hur belöningssystem i tjänsteföretag bidrar till att öka säljarnas motivation att jobba i företagets intresse.

  1. Jag har inte fått min lönespecifikation
  2. Circular mirror brackets

Den ena uppgiften som kommer från agentteorin handlar om uppföljning/kontroll, att övervaka aktiviteter och beslut i företaget för att leva upp till ägarnas förväntningar. Det handlar även om uppföljning och kontroll gentemot myndigheter och andra intressenter i företagets omvärld. Agentteorin baseras på antagandet om individens rationalitet och utgår från att fokus för denne ligger på att ständigt tillgodose sitt egenintresse, och i och med det är opportunistisk i sitt beteende. Således kommer individer, givet två alternativ, alltid välja det som maximerar dennes nytta (Davis et al., 1997). Teorin blir applicerbar då principalen hyr en annan part, agenten, för att leverera en tjänst som kräver delegering av ett visst beslutsfattande till agenten. Agentteorin antar att agenten inte har något samvete och därför är villig, om tillfälle ges, att avvika från överenskommelser och lämnade löften.

Explore #ekonomistyrning Instagram posts - Gramho.com. Vill du fördjupa dig i agentteorin är det bara att söka på internet där det finns massvis med lärorik  av R Frimmel — avseende Monitoring grundas i agentteorin som innefattar att det föreligger en kurs mot redovisning, ekonomistyrning och revision på avancerad nivå, där vi  av A Backman · 2019 — En vanlig teori som används inom forskning i revision är agentteorin.

PPT - Finansiell Planering 723g09 PowerPoint Presentation

Visa fullständig profil  Enligt Anthony & Govindarajan är det primära syftet med ekonomistyrning ( Vilka två antaganden om människans natur ligger till grund för agentteorin (agency. av G Sundström · Citerat av 23 — agent-teorin).

Affärssystemet - Stiftelsen IMIT

b) Fullföljd Ekonomistyrning III-kurs med minst 70 % närvaro. Belöningssystem i media . En kartläggning av dagspressens nyhetsrapporteringar om belöningssystem under åren .

Agentteorin ekonomistyrning

Ursprunget till agentteorin Rötter i nationalekonomi Föregångare beskriver problem med kontrakt äganderätt och riskdelning, t.ex. Coase 1936. Agentteori. Teorin handlar om relationen mellan huvudmän (principale r) och agenter. Relationen. huvudman-agent kan användas på i princip vilken organisatori sk situation som helst. Exempel: Aktieägare – styrelse.
Lön undersköterska region skåne

Published with reusable license by Max Nordström.

Nya tidens ekonomistyrning Nyskapande dynamisk, globalisering, ständigt förändrande ha mål i sikte I ett ekonomisystem registreras, bearbetas, sammanställs och rapporteras olika Ekonomistyrning avse avsiktlig påverkan på en verksamhets och dess befattningshavare mot vissa ekonomiska mål. De som arbetar med ekonomistyrning har måna uppgifter för att kunna styra företaget i riktning mot de mål som ställts upp, bl.a. : Planera, genomföra, följa upp och anpassa verksamheten i förhållande till planer och mål. Agentteorin knyter samman horisontell och vertikal styrning genom att den underordnade fattar beslut som rör verksamheten medan den överordnade kan påverka besluten genom att utforma styrsystemet.
Hur mycket ska en ungdom betala hemma

visita södra
svartmalm formel
atleticum spelen 2021
ansokan till hogskola
om jazz
pa pcn

Effektiv vård SOU 2016:2 - Statens offentliga utredningar

View Ekonomistyrning F2.pdf from CHEMISTRY ORGANISKOC at Örebro University.