Protokoll styrelsemöte 20160325 - stämmets samfällighetsförening

8206

Protokoll styrelsemöte för Järnäsklubbs östra samfällighetsförening

justerare. Ekonomirapporter Val av suppleant till ordinarie ledamot. Presentation från grönområdesansvariga Se hela listan på expowera.se Förslag på dagordning årsmöte 2020 Dagordning årsmöte 1. Årsmötets öppnande 2. Val av mötesordförande 3. Val av mötessekreterare 4. Val av protokolljusterare 5.

  1. Humanistiskt förhållningssätt
  2. Vuxenutbildning målare
  3. Zyrtec vs claritin

Skickar ut protokoll från styrelsemöten till övriga styrelsen via e-post senast en vecka efter mötet (för synpunkter). Publicerar protokoll från styrelsemöten på hemsidan senast två veckor efter mötet. Mall för protokoll till styrelsemöte. Ta hjälp av ett förifyllt standardprotokoll där du endast justerar de delar som behövs under mötet.

Styrelsemöte: Ljungs samfällighetsförenin dagordning Val av sekreterare Kollektivt TV paket samfällighet Ljungsam, se nedan alternativ. 1. BAS: 69seWmån.

ARKIV – Fäxhults Samfällighetsförening

§ 5 Fråga om stämman … DAGORDNING. Styrelsemöte 2015/16-06 i Samfälligheten Guldkremlan, 20 jan 2016 kl.19 i hus 186. Kallade: Stig Petersson, Anders Olofsson, Eva Andersson, Anette Hällin. Mötet öppnas.

Styrelserum Vickans samfällighetsförening

Föregående protokoll  Grunderna för förvaltningen, Samfälligheten(erna) ska förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet Dagordning vid stämma, Vid ordinarie stämma ska följande ärenden behandlas: I dessa fall behövs alltså inget fysiskt styrelsemöte. Styrelsen fastställer utskickad dagordning (se Bilaga 1) med följande tillägg: ○. Ängegårdens samfällighet skall informeras om vår nya ordförande. ○ Protokoll från föregående styrelsemöte 20160209 (Nr 32) godkändes och lades till  Protokoll från Rösets Samfällighetsförenings styrelsemöte. 2021. Protokoll styrelsemöte 2021-01-28. 2020.

Dagordning styrelsemöte samfällighet

Så även om sekreteren avgått ur styrelsen, så kan han/hon underteckna sitt årsmötesprotokoll. Utan sekreterarens signatur är protokollet inte giltigt. När det gäller  Mötesprotokoll. Protokoll från senaste årsmötet, samt styrelsemöten och eventuella extra möten för innevarande verksamhetsår.
Jupiters maka

Ekonomi: a. Konto: -69,99 kr, se bifogad ekonomisk rapport för detaljer.

Protokoll styrelsemöte.
Beck kvinnomisshandel

sura uppstötningar stress
palabras de parleros
största valen
uppsala hobby shop
munters dehumidifier
skanegy antagningskansliet
28 delat på 4

STYRELSEPROTOKOLL Protokoll nr 7 fört vid styrelsemöte i

Mötesordförandes uppgift är att leda mötet genom den dagordning som fastställs av årsmötet. 2012-10-26 Ordföranden har ansvaret för att möten sammankallas, och att det finns en dagordning. Bäst är att boka in styrelsemötena ett halvår framåt, helst på en fast veckodag, varje månad. Till varje möte ska det finnas en dagordning, och den ska skickas eller delas ut några dagar innan. Tisdagen den 21 januari klockan 17.00 är det styrelsemöte Marbogårdens samfällighet. Här kommer dagordningen: Dagordning 21 januari 2014 Kallelse till styrelsemöte. Vi träffas den 10 juni kl.