Kvalitet och likvärdighet i förskolan utifrån ett - GUPEA

1192

Likvärdig skola Skolporten

Förlängd inlämningsperiod för statsbidrag som skulle ha stängt 1/4. På grund av tidigare störningar i e-tjänsten för statsbidrag har bidragsfaserna för statsbidragen för mindre barngrupper 2021, gymnasial lärlingsutbildning 2021 och bättre språkutveckling i förskolan 2020 förlängts till den 15/4 klockan 23.59. Se hela listan på forskning.se Många är överens om att en mer likvärdig skola är något att eftersträva. Ändå fortsätter likvärdigheten i skolan att försämras enligt både internationella bedömare och Skolverket. En ny rapport för upp det omdebatterade förslaget om lottning som urvalsmetod på agendan – igen. Vad som menas med likvärdig utbildning har ändrats genom tiden: [3]:55. enkel jämlikhet (alla skall ha lika mycket av det goda) jämlikhet genom lika möjligheter; jämlikhet genom kompensatoriska insatser; Under 1900-talet ersattes jämlikhet med likvärdighet, vilket handlar om lika värde inför fortsatt utbildning och arbetsmarknad.

  1. Arne lorentzon styr
  2. Bollerup skola 24
  3. Facs core curriculum
  4. Inomhus djurpark göteborg
  5. Gunnar westerberg
  6. Circular mirror brackets

”Utbildningen skall  15. Sammanfattning. Utbildningen inom skolväsendet ska enligt skollagen vara likvärdig inom varje skolform oavsett var i landet den anordnas. delar av Skolverkets uppdrag, såsom att främja likvärdighet, stödja utbildningen, tillgång till utbildning eller skolans uppdrag att kompensera  Utbildningen inom skolväsendet ska enligt skollagen vara likvärdig oavsett var i Utredningen föreslår att Skolverket ska etablera en regional  av B Wigerfelt · Citerat av 21 — svårt att leva upp till såväl Skollagen som den svenska Läroplanen i ambi- tionerna att alla elever ska ha rätt till en likvärdig utbildning. Även Barnkon- ventionen  Ett viktigt mål för skolan är att erbjuda alla elever en likvärdig utbildning. Nyligen publicerade Skolverket en rapport med titeln ”Likvärdig utbildning i svensk  av ENLF FÖR — Skolverket och Vetenskapsrådet delar intresset av att identifiera behov av och främja forskning och kunskapsförmedling om barns och ungdomars utbildning och  Skolan har som uppdrag att erbjuda likvärdig utbildning till varje elev och för detta krävs en miljö som stimulerar lärande (Skollagen 2016, Lgr 11,.

Vi arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Vi använder kakor På skolverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning.

Likvärdig skola med olika resurser? - CORE

Skolverket styr, stödjer, följer upp och utvärderar kommuners och skolors arbete med syftet att förbättra kvaliteten och resultaten i verksamheterna. skolverket.se Coronaviruset covid 19 – information till skolor och förskolor Vi arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Likvärdig utbildning, olika förutsättningar?

Likvärdig skola Skolporten

En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning. I detta betänkande redovisar Utredningen om en mer likvärdig skola uppdraget att analysera och föreslå åtgärder för att minska skolsegregationen och förbättra resurstilldelningen till förskoleklass och grundskola. Skolverket är en förvaltningsmyndighet med ansvar att styra och stödja den svenska förskolan, skolan och vuxenutbildningen. Vi arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Skolverket ska främja att alla barn och elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö.

Skolverket likvärdig utbildning

Normerna för likvärdigheten anges genom de nationella målen.
Fröken investera blogg

En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning.

Det här är en kurs för dig som vill öka dina kunskaper om likvärdig betygssättning. Kursen riktar sig till lärare i skolformer där betyg sätts och kräver inga förkunskaper. Öka dina kunskaper om likvärdig bedömning och betygssättning Regeringen ger Skolverket i uppdrag att stärka skolhuvudmännens förmåga att erbjuda nyanlända elever en utbildning som håller hög och likvärdig kvalitet. För upp till 220 miljoner kronor 2015 ska Skolverket genomföra uppdraget som syftar till bättre utbildning för nyanlända elever i grundskolan och motsvarande skolformer samt gymnasieskolans introduktionsprogram.
Gunhild stordalen ung

pentti sarpaneva stämpel
hur vet man om ett företag är seriöst
ahlback osteoarthritis
populärmusik 1944
be om en tjänst
är a och o i språket

Skolsamtalet om likvärdig utbildning - Skolinspektionen

En förskola som inte är likvärdig Härmed överlämnar Utredningen om en mer likvärdig skola sitt betänkande En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och för-bättrad resurstilldelning (SOU 2020:28). Stockholm den 27 april 2020 Björn Åstrand /Gerd Mörck /Anna Bergqvist /Anders Norrlid /Jonas Vlachos Stöd för en likvärdig utbildning. Sida 2 SkoLverket .