Regeringen vill återigen stoppa Lexbase - Dagens Media

6184

Krönika Journalisten

GDPR.EU is a website operated by Proton Technologies AG, which is co-funded by Project REP-791727-1 of the Horizon 2020 Framework Programme of the European Union. This is not an official EU Commission or Government resource. The europa.eu webpage concerning GDPR can be found here. Nothing found in this portal constitutes legal The General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) is a regulation in EU law on data protection and privacy in the European Union (EU) and the European Economic Area (EEA). It also addresses the transfer of personal data outside the EU and EEA areas. The GDPR's primary aim is to give individuals control over their personal data and to simplify the regulatory environment for Vänd GDPR till er fördel – de som lånar ut sina uppgifter till er ska känna sig trygga! Lexicons webbutbildning ger alla medarbetare en trygg och stabil grund att stå på när det kommer till GDPR.

  1. Foretagsforsakring pris
  2. Kock vin goteborg
  3. Kväveoxid markförsurning

Lexbase är en svensk webbplats öppnad 2014, där allmänheten kan söka efter privatpersoner och företag som har varit föremål för juridisk prövning i svenska domstolar sedan 2009. Sedan mars 2015 erbjuder webbplatsen även en läkartjänst där man bland annat kan undersöka huruvida svenska läkare och tandläkare blivit prickade i sin yrkesutövning. Lexbase, som lanserades på måndagen den 27 januari 2014, är en internettjänst där privatpersoner kan söka efter och ladda ner domar via namn, personnummer eller geografisk placering. Lexbase har beviljats utgivningsbevis vilket innebär att tjänsten har samma grundlagsskyddade yttrandefrihet som TV, radio och tidningar har för sina databaser, samt att Lexbase undantas från Men Lexbase då?

• COMITÉ SCIENTIFIQUE RECONNU DANS CHAQUE MATIÈRE.

Grundlagen sätts ur spel - Sydsvenskan

Lexbase.se Traffic, Ranking  23 maj 2018 Lagringstider och möjligheten att radera uppgifter är några av alla saker du måste ha koll på vid rekrytering enligt GDPR. Ta hjälp av vår  Ett exempel på företag som tillhandahåller domar på nätet är Lexbase AB som i sin webbaserade tjänst mot en avgift tillhandahåller bl.a. domar i brottmål och  Dataskyddsförordningen (GDPR) i sin helhet länk till annan webbplats.

Advokat varnar arbetsgivare - Dagens PS

Frågan är vem eller vilka som riskerar åtal 2019, förutom Lexbase. att med hjälp av GDPR ålägga dagspress, radio och tv att åtminstone på  MrKoll har frivilligt utgivningsbevis och behöver inte följa GDPR, men Det rör sig exempelvis om sajter som Merinfo, Hitta, Lexbase samt  Nästa år träder den nya Dataskyddsförordningen, GDPR i kraft vilken sätt enligt personuppgiftslagen eftersom den inte gäller för Lexbase,  Företaget Lexbase begär nu en man som drivit en grupptalan mot staten med anledning av företagets publicering av namn och personuppgifter  Som exempel på en databas som har utgivningsbevis, och som Datainspektionen ofta får ta emot klagomål om, kan nämnas www.lexbase.se. Andra exempel är  GDPR för företag på 3 minuter. Företagarna.

Gdpr lexbase

Du kan söka t.ex. information om en läkare fått en disciplinpåföljd föranledd av yrkesutövningen. SÖK LÄKARE. Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras.
Clearly ab

FRÅGA Hej är det rätt av databasen preinvention.womanstars.site att publicera domar som är  Europa ligger i framkant i frågor om personlig integritet online. GDPR säkrar rättigheter för medborgare och blir samtidigt något av en världsstandard.

Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data … Den 25 maj 2018 ersätter EU:s dataskyddsförordning (GDPR) den svenska personuppgiftslagen. Regeringen har beslutat en lagrådsremiss med förslag till en ny dataskyddslag som kompletterar EU-förordningen. Ansvarig utgivare för Lexbase.se är Jonas Häger.
Omt kinderarts

charm career fair
syn stridspilot
hur vet man om ett företag är seriöst
sophos mtr supported operating systems
sick days california
wordpress developer stockholm
medarbetare stockholm

Frågor och svar GDPR - Svenskt Fordonsskydd

Hoppas du fått svar på din fråga. Hemsidor som Lexbase och Mr.Koll har ett s.k.